Дяків Микола навчається у ЗОШ № 1 м. Сватове з першого класу. Зарекомендував себе як(старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) учень Володіє учбовим матеріалом на (високому, достатньому, середньому, низькому) рівні. Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру своїх сил, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано). Має довільну(зорову, слухову, механічну, змішану) пам'ять, (гарно, бобре, швидко, повільно) запам'ятовує учбовий матеріал. Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уважний, активний, байдужий, виконує домашні завдання, допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

При оцінюванні рівня графічних навичок письма і дотримання гігієнічних правил письма учень показав початковий рівень. Списаний текст читається нелегко. Літери пререважно непропорційні, нахил літер різний, зустрічається дзеркальність , друковані літери замість рукопистних, поєднання букв відсутнє чи переважає неправильне. Лінійності майже не дотримано. Допускається 4 і більше орфографічних помилок.

На кінець навчального року учень показав достатній рівень уміння читати. Учень читає плавно, правильно словами – складами у темпі .........слів за хвилину. Усвідомлює зміст твору з незначною допомогою вчителя, основну думку – під керівництвом педагога. Допускає неточності у словесному вираженні свого ставлення до подій, вчинків персонажів. Практично розрізняє твори за жанрами (з незначною допомогою вчителя). Під час декламування віршів іноді неправильно регулює темп читання і силу голосу.

На кінець навчального року учень показав середній рівень уміння читати. Читає плавно складами, усвідомлює фактичний зміст лише з допомогою вчителя. Темп читання ......... слів за хвилину, що на 5 – 7 слів нижче від нормативного. Припускається 3-5 мовних помилок. Під час переказу твору зосереджує увагу лише на подіях, хоч не завжди, розуміє, як вони між собою пов’язані. Учень точно, як у тексті, називає окремих персонажів, може з допомогою вчителя розрізнити основні жанри вивчених творів. Під час декламування віршів напам’ять припускається мовних помилок, а також помиляється в інтонуванні кінця речень.

На кінець навчального року учениця показала високий рівень уміння читати. Вона читає плавно, правильно цілими словами, виразно. Швидкість читання -.......слів. Самостійно, в логічній послідовності переказує невеликий текст, розуміє основну думку тексту. Правильно називає персонажів твору, висловлює оцінні судження щодо поведінки, вчинків героїв. Розрізняє казку, вірш, оповідання та правильно наводить приклади кожного жанру. Знає напам’ять програмові вірші та вміє виразно їх декламувати.

________________ має хороший фізичний і розумовий розвиток, має високий та достатній рівень навчальних досягнень. Учень надає перевагу предметам математичного циклу, має широкий кругозір, дбре розвинуте логічне мислення, любить читати. Дмитро вміє висловлювати власну думку усно та письмово, доводити її при частковій допомозі вчителя, при цьому демонструючи достатній словниковий запас. Мовлення виразне, емоційне.

______________ має хороший фізичний і розумовий розвиток, має високий рівень навчальних досягнень з усіх предметів. Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу, має широкий кругозір, любить читати. ____________ вміє висловлювати власну думку усно та письмово, доводити її, при цьому демонструючи багатий словниковий запас. Мовлення виразне, емоційне, вміє декламувати вірші.

Андрій справляє враження компанійської, товариської людини. Позитивно сприймає оточуючих. Легко підтримує бесіду. Загальний рівень розвитку пізнавальної сфери – вище середнього. Рівень розвитку пам’яті – високий, уваги – середній, мислення – вище середнього, уяви – низький; мовлення активне, стримане, змістовне. Пізнавальна активність виражена помірно, учень працює за вказівкою вчителя, інколи задає запитання.