РОБОТА № 8. Варіант 1

Завдання 1. За метою висловлювання та інтонацією речення

Вітре весняний, вітре запашний, де ти був, де ти пісні чарівні чув?

А розповідним неокличним

Б питальним неокличним

В спонукальним окличним

РОБОТА № 6. Варіант 1

Завдання 1. Граматична основа речення.

Сивий туман заплутався в кронах дерев, стомився і заснув.

А заплутався, стомився і заснув

Б туман заплутався

РОБОТА № 5. Варіант 1

Завдання 1. Слова Рівненською, Чернівецькою, Івано-Франківською, Львівською та Хмельницькою з речення Тернопільська область межує з Рівненською, Чернівецькою, Івано-Франківською, Львівською та Хмельницькою областями України.

А однорідні підмети

Б однорідні присудки

В однорідні другорядні члени речення

РОБОТА № 4. Варіант І

Завдання 1. Усі слова вживаються в сучасній літературній українській мові.

А веретено, отаман, князь

Б плахта, плуг, жупан

В комп'ютер, школяр, президент

РОБОТА № 2.  Варіант 1

Завдання 1. Кілька членів речення, які відносяться до того самого слова і відповідають на те саме питання

А головними

Б другорядними 

В однорідними

Робота № 8

Варіант І.

Завдання 1. Скільки всього десятків у числі 185 060?

А 18 506 Б 1850 В б Г 60

Міркуємо так. Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для тисяч — 3 цифри і т.д. У числі 185 060 усього 18506 десятків.

  • 1
  • 2