Календарно-тематичне планування з біології для 7 класу на 2017-2018 н.р.( за оновленою програмою)

Календарні плани біологія 7 клас

Складені згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів 

Біологія,   7 клас зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 № 585

№п/п

уроку

Тема уроку

Практичні роботи

Лабор.дослідження

Міні-проекти

Дата проведення уроку

4

Вступ

 

 

1

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

 

 

2

Особливості живлення  тварин. Основні процеси життєдіяльності тварин

 

 

3

Клітини і тканини тварин

 

 

4

Органи і системи органів тварин.

 

 

26+5р

Тема 1. Різноманітність тварин

 

 

5

Поняття про класифікацію тварин.

 

 

6

Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин

 

 

7

Загальна характеристика й розмаїтість кишковопорожнинних

Міні-проект

Як утворюються коралові острови?

 

8

Загальна характеристика типу Кільчасті черви

Лабораторні дослідження :

зовнішньої  будови та  руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

 

 

9

Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів до їхнього способу існування

 

 

10

Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

 

 

11

Загальна характеристика типу Членистоногі

 

 

12

Загальна характеристика класу Ракоподібні. Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини

 

 

13

Загальна характеристика класу Павукоподібні

 

 

14

Загальна характеристика класу Комахи

 

 

15

 

Практична робота:

1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

 

 

16

Розмаїтість комах. Їхня роль у природі й житті людини

 

 

17

Загальна характеристика типу Молюски

Лабораторні дослідження :

будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

18

Класи Черевоногі та Двостулкові молюски

Міні-роект

Як утворюються перлини?

 

19

Клас Головоногі молюски

 

 

20

Паразитичні безхребетні тварини.

 

 

21

Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання

 

 

22

Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні Підтип Черепні. Загальна характеристика класу Хрящові риби

 

 

23

Загальна характеристика класу Кісткові риби

 

 

24

Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб

 

 

25

Загальна характеристика класу Амфібії

 

 

26

Рептилії. Особливості процесів життєдіяльності й поводження плазунів

 

 

27

Роль плазунів в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона плазунів

 

 

28

Загальна характеристика класу Птахи Внутрішня будова й особливості життєдіяльності птахів

 

 

29

Розмноження й розвиток птахів. Виводкові та нагніздні птахи

 

 

  

30

Розмаїтість птахів. Роль птахів у екосистемах, їхнє значення для людини

 

 

31

 

Практичні роботи:

2. Виявлення прикладів пристосувань

до способу життя різних у птахів. 

 

32

Узагальнення вивченого

Контрольна робота №1

 

 

33

Загальна характеристика класу Ссавці

 

 

34

 

Практична робота3. Визначення особливостей

зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з

пристосуванням до різних умов існування.                                                                  

 

35

Представлення міні-проектів

Тварини - будівельники.

Зуби ссавців.

Тварини рекордсмени.

 

 

16+1р

Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин

 

 

36

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і  травлення.

 

 

37

Різноманітність травних систем.

 

 

38

Дихання та газообмін у тварин. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

 

 

 

39

Органи дихання (газообміну), їх різноманітність та функції.

 

 

40

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

 

 

41

 

Практичні роботи:

4.Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

42

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

 

 

43

Узагальнення вивченого

 

 

44

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

 

 

45

 

5.Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

  

46

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.   

Лабораторні дослідження:

особливостей покривів тіла тварин;

 

47

Органи чуття їх значення.

Міні-проекти

Як бачать тварини.

Як тварини визначають напрям руху.

 

48

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.

 

 

 

49

 

Практична робота 6.Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях

 

50

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.   Статеві клітини та запліднення.

 

 

51

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

 

Лабораторні дослідження:

визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

 

52

Узагальнення вивченого

 

 

10

Тема 3. Поведінка тварин

 

 

53

Поведінка тварин, методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка.

Лабораторні дослідження:

спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем).

 

54

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

 

 

55

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна.

 

 

56

 Соціальна поведінка тварин

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі.

 

 

57

 

Практичні роботи:

8. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

 

58

Представлення міні-проектів

Міні-проект (за вибором):

Угруповання тварин.

Чому мігрують тварини.

 

59

Комунікація тварин.

Міні-проект (за вибором):

Як спілкуються тварини.

 

60

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

Міні-проект (за вибором):

Як вчаться пташенята.

Як тварини користуються знаряддями праці.

 

61

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

 

62

Узагальнення вивченого

 

 

6

Тема 4. Організми і середовище існування

 

 

63

 Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища. 

 

 

64

Ланцюги живлення і потік енергії.

 

 

65

Взаємозв’язок анцюги живлення та потік енергії.організми.х рибз зовнішнього середовища компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях. 

 

 

66

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

 

 

67

Природоохоронні території.

Червона книга України.

 

 

68

Міні-проект :

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

Заповідні території України.

 

 

2

Узагальнення

 

 

69

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

 

 

70

Контрольна робота№2

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити