Календарно-тематичне планування з біології для 9 класу на 2017-2018 н.р.(за оновленою програмою)

Календарне планування уроків біології людини у 9 класі

(105 год. 3 год. на тиждень з них 8 резерв)

п/п

Теми уроків

Лабораторні роботи

Дата

 

 

Вступ (4 год.)

1

Біологічні науки, що вивчають організм людини.

 

 

2

Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

 

 

3

Походження людини. Особливості виду Людина розумна.

 

 

4

Соціальне та культурне успадкування.

 

 

 

Розділ ІХ: Людина.

Тема 1. Організм людини як біологічна система (4 год.)

5

Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітин.

 

 

6

Характеристика тканин.

Л.р. №1. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин.

 

7

Органи. Фізіологічні системи органів людини. Регуляторні системи організму.

 

 

8

Узагальнення знань по темі «Організм людини як біологічна система.»

 

 

 

Тема 2. Опора і рух (7 год.)

9

Будова і функції опорно-рухової системи.

 

 

10

Кісткова і хрящова тканини. Розвиток кісток.

 

 

11

Будова скелета людини.

 

 

12

Будова і функції скелетних м’язів. Види м’язів.

 

 

13

Механізм скорочення м’язів. Сила м’язів. Втома м’язів.

Л. р. №2. Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми.

 

14

П.р. №1. Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опоно – рухової системи.

 

 

15

Узагальнення знань по темі «Опоно-рухова система».

 

 

 

Тема 3. Кров і лімфа (7 год.)

16

Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад крові.

 

 

17

Формені елементи крові. Еритроцити, їхня будова і функції.

Л.р. №3. Мікроскопічна будова крові людини                               

 

18

Групи крові. Резус – фактор. Резус – конфлікт. Зсідання крові.  Тромбоцити.

 

 

19

Лейкоцити, будова і функції. Клітинний та гуморальний імунітет.

 

 

20

Види імунітету. Імунна пам'ять. Інфекційні хвороби. Запобіжні щеплення.

 

 

21

Алергени та алергія. Інфекційні хвороби. Запобіжні ще­плення. СНІД. Вплив радіаційного та іншого забруд­нення на імунну систему.

 

 

22

Самостійна робота по темі «Будова крові»

 

 

 

Тема 4. Кровообіг і лімфо обіг (6 год.)

23

Органи кровообігу : серце і судини. Будова і функції серця.

 

 

24

Судинна система.

 

 

25

Рух крові по судинах. Велике і мале коло кровообігу.

П.р.№2 Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску.

 

 

 

26

Порушення діяльності серцево-судинної системи, їх профілактика. Шкідливий вплив паління, алкоголю, наркотиків, емоційних стресів, ожиріння, гіподинамії на серцево-судинну систему.

П.р. №3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження.

 

27

П.р. №4. Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушенні кровообігу.

 

 

28

Узагальнення знань по темі «Кров і кровообіг»

 

 

 

Тема 5. Дихання (5 год.)

29

Значення дихання. Будова і функції органів дихання.

 

 

30

Газообмін у легенях і тканинах. Значення газообміну та клітинного дихання для організму

 

 

31

Механізм вдиху і видиху. Регуляція дихання. Фізіоло­гічні показники органів дихання.

 

 

32

Захворювання органів дихання: причини, профілактика.

 

 

33

Гігієна дихання. Шкідливий вплив паління, забрудне­ного повітря на органи дихання

 

 

 

Тема 6. Харчування і травлення (8 год.)

34

Енергетичні потреби організму. Значення та обмін біл­ків, жирів та вуглеводів. Обмін води та мінеральних речовин.

 

 

35

Вітаміни, їх значення.

 

 

36

Харчування та здоров’я.

 

 

37

П. р. №5. Антропометричні виміри.

 

 

38

П. р. №6. Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам.

 

 

39

Будова і функції органів травлення, травних залоз.

 

 

40

Травлення у ротовій порожнині і в шлунку.

 

 

41

Травлення у кишечнику.

 

 

42

Узагальнення знань по темі «Травлення».

 

 

 

Тема 7. Терморегуляція (3 год. +1 резерв)

43

Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Тепловіддача.

П. р. №7. Вимірювання температури тіла в різних його ділянках (пахова ямка, ротовий отвір).

 

 

44

Будова і функції шкіри.

Л. р. № 5. «Будова шкіри, нігтя, волосини».

 

45

Будова та функції похідних шкіри. Хвороби шкіри та їх профілактика.

 

 

46

Контрольна робота за І семестр

 

 

 

Тема 8. Виділення (3 год.)

47

Будова і функції сечовидільної системи.

 

 

48

Утворення сечі.

 

 

49

Регуляція кількості води в організмі. Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.

 

 

 

Тема 9. Ендокринна регуляція функцій організму людини (6 год.)

50

Принципи роботи ендокринної системи. Гормони.

 

 

  

51

Залози внутрішньої секреції.

 

 

52

Залози внутрішньої секреції.

 

 

53.

Ендокринна функція залоз змішаної секреції.

 

 

54

Гіпоталамо –гіпофізарна система.

 

 

55

Узагальнення знань по темі «Виділення», «Ендокринна регуляція»

 

 

 

Тема 10. Розмноження та розвиток людини (8 год. +1 резерв)

56

Етапи онтогенезу людини. Генетичне визначення статі. Формування статевих ознак.

 

 

57

Будова статевих органів.

 

 

58

Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл.

 

 

59

Запліднення .

 

 

60.

Ембріональний розвиток. Функції плаценти.

 

 

61.

Вагітність.

 

 

62.

Постембріональний розвиток людини.

 

 

63

Захворювання які передаються статевим шляхом.

 

 

64

Узагальнення знань по темі «Розмноження» урок - рольова гра.

 

 

 

Тема 11. Нервова регуляція функцій організму людини. (8 год. +1 резерв)

65

Загальна будова нервової системи.

 

 

66

Центральна і периферична нервова система людини.

 

 

67

Регуляція рухової активності. Спинний мозок.

 

 

68

Будова і функції головного мозку людини. Стовбур мозку.

Л. р. №6. Будова головного мозку людини.(вивчення за муляжами, моделями)

 

69

Мозочок. Підкіркові ядра головного мозку.

 

 

70

Кора головного мозку і довільні рухи людини.

 

 

 

71

Регуляція роботи внутрішніх органів. Вегетативна нервова система.

 

 

72

Взаємодія регуляторних систем організму.

 

 

 

73

Узагальнення знань по темі «Нервова регуляція функцій організму людини».

 

 

 

 

Тема 12. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи. ( 8 год. +1 резерв)

74

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Будова аналізаторів.

 

 

75

Загальна характеристика сенсорних систем.

 

 

  

76

Зорова сенсорна система.

Л. р. №7. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло.

 

77

Сприйняття світла, кольору, простору.

Л. р. №8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.

 

78

Порушення зору та їх профілактика.

 

 

79

Слухова сенсорна система. Гігієна слуху.

Л. р. №9. Вимірювання порогу слухової чутливості.

 

80

Сенсорні системи смаку і нюху.

 

 

81

Сенсорні системи рівноваги, дотику, температури, болю.

 

 

82

Узагальнення знань по темі «Сенсорні системи» тести з творчим завданням.

 

 

 

Розділ Х: Біологічні основи поведінки людини.

Тема 1. Формування поведінки і психіки людини (12 год. +1 резерв)

83

Рівні сприйняття інформації.

 

 

84

Роль ретикулярної формації мозку в сприйнятті інформації.

 

 

85.

Сон.

 

 

86

Біоритми людини.

 

 

87

Поведінка людини.

 

 

88

Структура інстинктивної поведінки, її модифікації.

 

 

89

Набута поведінка. Утворення умовних рефлексів.

Л. р. №10. Безумовні й умовні рефлекси людини.

 

90

Набута поведінка. Гальмування умовних рефлексів.

 

 

91.

Види навчання.

 

 

92

Пам'ять.

 

 

93.

Види памяті. Індивідуальні особливості памяті.

 

 

94.

П. р. №8 Дослідження різних видів памяті.

 

 

95

Узагальнення знань по темі «Формування поведінки і психіки людини».

 

 

 

Тема 2. Мислення і свідомість (8 год. +2 резерв)

96

Мова.

 

 

97

Мислення.

 

 

98

Роль кори великих півкуль у мисленні. Функціональна асиметрія мозку.

 

 

99

Психічні процеси, що лежать в основі пізнання людиною навколишнього світу.

 

 

100

Мотивації та емоції

 

 

101

Особистість.

 

 

102

Індивідуальні особливості поведінки людини. Темперамент.

П. р. №9.Визначення типу темпераменту.

 

 

103

Характер людини.

 

 

104

Свідомість.

П. р. №10. Виявлення професійних схильностей.

 

 

105

Контрольна робота за ІІ семестр

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити