Календарно-тематичне планування з інформатики для 2 класу

Календарно-тематичне планування уроків Інформатики для 2 класу

35 годин(1год на тиждень)

(Згідно оновленої програми з інформатики для 2-4 класів.Наказ МОН №948 від 05.08.2016)

№ уро-

ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітка

І семестр

Тема 1.Інформація (5 год)

    1

 

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Зміст та завдання курсу «Інформатика».

 

2

 

Поняття про інформацію. Властивості інформації.

 

3

 

Сприймання людиною інформації.

Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова.

 

4

 

Приватна та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації. Безпека використання інформації.

 

5

 

Пристрої для роботи з інформацією.

 

Тема 2. Комп’ютери та інші пристрої (7 год)

6

 

Комп'ютер та інші пристрої для роботи з інформацією.

 

7

 

Увімкнення та вимкнення комп'ютера  та інших пристроїв.

 

8

 

Робочий стіл. Значки робочого столу.

Використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об’єктів.

 

9

 

Клавіатура. Уведення окремих символів. Зміна мовних режимів.

 

10

 

Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями.

 

11

 

Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень (образотворче мистецтво), слухання мелодій (музичне мистецтво).

 

12

 

Використання пристроїв для навчання: читання текстів (літературне читання, мови). Виділення обраного тексту в середовищах для читання.

 

Тема 3. Інтернет (6 год)

13

 

Початкові уявлення про Інтернет. Поняття браузера, як програми для роботи в Інтернеті. Вікно браузера. Кнопки керування вікном. Маніпуляції з вікном.

 

14

 

Вкладки браузера. Посилання. Закладка.

 

15

 

Правила безпечної роботи в Інтернеті.

Інформація для дітей та для дорослих. Приватна (особиста, сімейна) та публічна інформація.

Вікові обмеження на перегляд вмісту сторінок.

 

16

 

Перегляд навчальних відео, картин художників, читання текстів.

 

ІІ семестр

17

 

Вдосконалення навичок усного рахунку в математичних тренажерах.

 

18

 

Ігри для вдосконалення навичок роботи з маніпуляторами, клавіатурою.

 

Тема 4. Графіка (8 год)

19

 

Поняття ком’ютерної графіки. Програми для створення та змінювання графічних зображень. Створення зображень.

 

20

 

Зображення з геометричних фігур.

 

21

 

Змінювання готових зображень.

 

22

 

Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів.

 

23

 

Пристрої для створення та опрацювання графічних зображень.

 

24

 

Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв.

 

25

 

Пошук зображень в Інтернеті для природознавства (музичного та образотворчого мистецтв, читання тощо).

 

26

 

Право на зображення. Розрізнення дозволів на використання чужих зображень.

 

Тема 5. Команди та виконавці (9год)

27

 

Поняття команди. Порівняння команди й спонукального речення

 

28

 

Команди й виконавці.

 

29

 

Послідовність дій. Приклади послідовності дій у природі.

 

30

 

Виконання послідовних дій. Пошук помилок в послідовності дій.

 

31

 

Ігрові вправи з надання команд виконавцям у середовищах програмування

 

32

 

Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях.

 

33

 

Порівняння двох або більше предметів. Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками. Назви групи однорідних предметів.

 

34

 

Визначення ознак предметів, впізнавання предметів за даними ознаками. Складові частини предметів. Ігри на об’єднання предметів у групи, вилучення зайвого за певними ознаками.

 

35

 

Підсумковий урок.

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити