Психолого-педагогічна характеристика учня 1 класу достатній рівень зразок

На кінець навчального року учень показав достатній рівень уміння читати. Учень читає плавно, правильно словами – складами у темпі .........слів за хвилину. Усвідомлює зміст твору з незначною допомогою вчителя, основну думку – під керівництвом педагога. Допускає неточності у словесному вираженні свого ставлення до подій, вчинків персонажів. Практично розрізняє твори за жанрами (з незначною допомогою вчителя). Під час декламування віршів іноді неправильно регулює темп читання і силу голосу.

При оцінюванні рівня сформованості знань з рідної мови учень показав достатній рівень. Учень досить вправно будує розповіді за картиною, опорними словами і зачином, описує нескладні предмети. У текстах, що він складає, наявні всі складові частини, але допущено 3 – 5 орфографічних помилок, або у будові речень і вживанні слів. Диктанти пише чітко, але є окремі відхилення від правильного накреслення літер та їх сполучень. Допускає 2-4 помилки.

Техніка письма майже відпрацьована. Письмо відносно якісне. Гігієнічні правила старається виконувати. Рукописний текст читається темп письма достатній. Письмові роботи переважно виконуються акуратно, однак іноді відступає від правил оформлення робіт, допускає 2-4 помилки.

Щодо навчального матеріалу з математики учень показав достатній рівень його засвоєння. Він вміє читати і записувати суми, різниці, добутки, частки чисел. Вміє знаходити значення виразів на дві дії. Розв’язує прості задачі та складені задачі на 2 дії, вміє складати та розв’язувати обернені задачі до простих задач. Знає співвідношення між одиницями довжини, вартості, часу та використовує їх під час розв’язування задач. Учень знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, а саме додавання та множення. Правильно використовує ці знання при розв’язуванні математичних завдань, але інколи припускається помилок. Письмові роботи виконує охайно, відхилення від вимог до оформлення письмових робіт незначні. Записи робить розбірливо, букви та цифри зображені в цілому правильно. У роботі припускається 2 – 4 помилок.

На уроках природознавства учень в основному послідовно, логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал, але допускає окремі неточності. Самостійно спостерігає, виконує завдання у зошиті, практичні роботи, хоч результати їх не зовсім точні або неакуратно оформлені.

Позитивне ставлення до праці виникає при наявності репродуктивно-пошукових завдань з художнього і технічного конструювання. Уміє самостійно планувати послідовність художньо-трудових дій. Самостійно працює за технологічними картами. Оздоблює вироби за власним задумом з дотриманням естетичних вимог. Художньо – образне мислення достатньо розвинуто.

Учень володіє технікою виконання фізичних вправ, виконує контрольні навчальні нормативи і вимоги, вправи для обов’язкового повторення і домашніх завдань.

Додати коментар


Захисний код
Оновити