Психолого-педагогічна характеристика учня 1 класу початковий рівень зразок

При оцінюванні рівня графічних навичок письма і дотримання гігієнічних правил письма учень показав початковий рівень. Списаний текст читається нелегко. Літери пререважно непропорційні, нахил літер різний, зустрічається дзеркальність , друковані літери замість рукопистних, поєднання букв відсутнє чи переважає неправильне. Лінійності майже не дотримано. Допускається 4 і більше орфографічних помилок.

Щодо навчального матеріалу з математики учень показав початковий рівень його засвоєння. Він може читати, записувати і порівнювати числа в межах 20. За допомогою вчителя розв’язує найпростіші приклади і задачі. Він розпізнає геометричні фігури, вміє схематично їх зображувати. Математичні завдання учень виконує під керівництвом вчителя. Погано знає таблиці складу числа, додавання в межах 10. Знання засвоєні лише на рівні вмінь. При виконанні письмових робіт є багато відхилень від вимог до культури оформлення робіт з математики. Спотворені форми більшості цифр і букв, не витримується однаковий нахил та розмір їхнього написання. Припускається 8 і більше грубих помилок.

На кінець навчального року учень показав початковий рівень уміння читати. Він читає відривними складами, окремі слова – плавно складами. Темп читання - на 10 і більше слів нижчий від нормативного. Частково усвідомлює зміст прочитаного. Утруднюється в повному обсязі вивчити напам’ять вірш та виразно його продекламувати.

Додати коментар


Захисний код
Оновити